Free Delivery For Local Orders | 14 days exchange guarantee
Pages: ATHLETES
姚潔貞小姐 (Yiu Kit Ching Christy)

香港業餘田徑總會的運動員之一 ,渣打香港馬拉松女子半馬拉松賽事四屆冠軍。從小到大,我十分熱愛短跑及跳遠。

香港馬拉松紀錄保持者

● 2013 年渣打香港馬拉松女子半馬賽事 – 連續 3 年冠軍

● 2014 年渣打香港馬拉松女子組 – 10 公里冠軍

● 2016 年里約奧運馬拉松女子組 – 香港代表,打破自己個人紀錄

● 2017 年北極馬拉松全馬賽女子组 – 第 3 名

● 2019 年渣打香港馬拉松女子组 – 半馬賽事冠軍

● 2019 年日本新瀉馬拉松女子組 – 半馬賽事季軍

● 2019 年澳洲黃金海岸馬拉松女子組 – 第 6 名,打破塵封長達 15 年的香港女子馬拉松紀錄

● 2021 年意大利米蘭馬拉松女子組 – 再次打破香港女子馬拉松紀錄

● 2021 年渣打香港馬拉松女子組 – 全馬賽事冠軍

Customers Share

“雖然我唔係職業跑手 不過一個禮拜都會跑至少一兩次 有時都會有跑步腳痛嘅問題 因為我本身扁平足嘅問題都幾嚴重 後來試咗RUNPRO足墊跑步, 發覺真係改善到扁平足”
“令我更享受超越自我的跑步樂趣! 而日常走路時穿著都可以提高舒適度及減低腳部壓力”
“ 我既工作需要常常四出奔走、久站, 企得耐腳痛的問題成日出現,所以我對鞋墊的要求好高”
B Yuet
“穿著了 CurrexSole 鞋墊兩星期的時間, 站久了也不會感到辛苦難受,所以鞋墊的話我會推薦在香港也買到的CurrexSole鞋墊給我的朋友。我也決定為全家人都送上一對 CurrexSole 的鞋墊,讓他們也能享受走路的樂趣”

Joicy

“雖然我唔係職業跑手 不過一個禮拜都會跑至少一兩次 有時都會有跑步腳痛嘅問題 因為我本身扁平足嘅問題都幾嚴重 後來試咗RUNPRO足墊跑步, 發覺真係改善到扁平足”

Heimen

“令我更享受超越自我的跑步樂趣! 而日常走路時穿著都可以提高舒適度及減低腳部壓力”

B Yuet

“ 我既工作需要常常四出奔走、久站, 企得耐腳痛的問題成日出現,所以我對鞋墊的要求好高”